trivselregler

För att vi alla ska trivas varje gång vi besöker Råhagen har vi lite trivsel regler vi vill att alla följer:
* Rastning av hunden sker utanför appell planen. Om det ändå skulle ske, plockar man upp efter sin hund.
* På grusvägen längs med appell planen samt klubbstuga och parkering plockar man upp efter sin hund.
* Använd gärna hindrena för att lära din hund att hoppa, men glöm inte att sätta upp plankorna efteråt samt inte använda hindret till något annat än att just hoppa över.
* Agilityhindrena är inga leksaker och ska endast användas av hundar, inga människofötter. Det är hög skaderisk om t.ex. barn får klättra på hindrena.

Varje år får vi hjälp av Östraboskola att klippa vår appell plan, men under sommaren, när de har semester, måste vi medlemmar hjälpas åt.
Om du inte står uppskriven och kan tänka dig att dra(korta av) ett strå till stacken, hör av dig till ordförare Ann-Kristin Svensson.
Fullständig lista samt tillvägagångssätt finner du här.